Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach, ul. Wojska Polskiego 23, 72-300 Gryfice.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Leszek Wójcikiewicz – email: iod@biblioteka.gryfice.eu
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań biblioteki, jak udostępnianie księgozbioru na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO, a także w celach archiwalnych i statystycznych.
  4. Dane są przetwarzane za pomocą systemu bibliotecznego MAK+, który został udostępniony przez Instytut Książki, z siedzibą ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków, Biuro w Warszawie z siedzibą Plac Defilad (Pałac Kultury i Nauki), IX piętro, pok. 918. Z podmiotem tym biblioteka posiada podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych.
  5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym organy ścigania.
  6. Dane osobowe przetwarzane są do czasu wycofania zgody i do 6 lat po jej wycofaniu w przypadku ewentualnych zaległości finansowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami ustawy o bibliotekach jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizowania procesu udostępniania materiałów bibliotecznych.
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 3477

Utworzono dnia: 28.06.2019

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

29.03.2021, Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach:

Edycja zakładki RODO

28.06.2019, Administrator główny:

Utworzenie zakładki RODO