§ 1. ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać dzieci i młodzież do lat 15-stu za poręczeniem rodziców lub opiekunów.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Zapisu dokonuje się na podstawie dowodu osobistego rodzica lub opiekuna. Wyjątkowo dopuszcza się możliwość zapisania, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.
 4. Dane osobowe czytelnika (rodzica) zawarte w zobowiązaniu będą wykorzystywane do celów statystycznych i odzyskania wypożyczonych czytelnikowi materiałów bibliotecznych.
 5. Czytelnik jest zobowiązany do informowania wypożyczalni o zmianie adresu zamieszkania lub szkoły, do której uczęszcza.
 6. Książki wypożycza się na okres 1 miesiąca, przy czym czytelnik może mieć na swoim koncie nie więcej niż 4 książki.
 7. Okres wypożyczenia ksiązki może być przedłużony o ile ta książka nie została zamówiona przez innego czytelnika.
 8. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni i czytelni można korzystać wyłącznie na miejscu.
 9. Czytelnik ma prawo zwracać się bo bibliotekarza o informacje dotyczące książek, doboru lektury oraz wskazówki dotyczące korzystania z katalogu.
 10. Z wypożyczalni nie można korzystać, jeżeli w domu czytelnika panuje choroba zakaźna.
 11. Wypożyczalni stosuje wolny dostęp do półek.
 12. Wybrane książki należy zarejestrować u dyżurnego bibliotekarza.

§ 2. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik szanuje książki gdyż są one wspólnym dobrem i powinny służyć jak najdłużej.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia ksiązki (dotyczy to również dołączonych do książki dodatków jak np. dyskietki, CD-ROM-y) odpowiadają rodzice czytelnika lub opiekunowie, którzy zobowiązani są odkupić taką samą książkę.
 3. Jeżeli odkupienie takiej samej książki nie jest możliwe, wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz.
 4. Za zgodą bibliotekarza można dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę, nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
 5. Czytelnik, który nie zwrócił książek w terminie otrzymuje wezwanie do natychmiastowego ich zwrotu. Za wysłane upomnienia Biblioteka pobiera opłaty w zależności od aktualnej taryfy opłat pocztowych.
 6. Na kwoty wpłacone z tytułu odszkodowania na zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenia książki oraz sumy wpłacone za wysłane upomnienia Biblioteka wydaje pokwitowanie.
 7. W wypadku braku reakcji na wysłane upomnienia czytelnik może by pozbawiony prawa korzystania ze zbiorów bibliotecznych, a Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Biblioteka nie jest zobowiązana do przypominania czytelnikowi o terminie zwrotu wypożyczonych książek. Po upływie ustalonego terminu zwrotu książki kara naliczana jest automatycznie. Koszty wezwań i ponagleń pokrywa czytelnik.
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 99209

Utworzono dnia: 23.02.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

23.02.2013, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Regulamin Oddziału dziecięcego